Dwóch nastolatków stoi w drewnianej szopie. Wyższy trzyma karabin. Niższy ma nagi tors.

Heading

Polska, Góry Izerskie, rok 2011

Libera zrobił zdjęcie inspirowane artykułem z „Egypt Independent” z 25 maja 2011 pod tytułem Dzieci-żołnierze. Termin „dzieci-żołnierze” dotyczy osób poniżej 18. roku życia. Dzieci-żołnierze są członkami rządowych sił oraz innych grup militarnych. Są ofiarami, świadkami, uczestnikami, sprawcami masowych eksterminacji. Biorą udział w walkach bezpośrednich, służą jako posłańcy, kucharze, szpiedzy, tragarze, łącznicy, żywe tarcze. Dziewczęta wykorzystuje się jako niewolnice seksualne. Często jako trofea wojenne. Najwcześniejsze udokumentowane przypadki dzieci wykorzystywanych w wojnach pochodzą ze starożytności. W Polsce o zjawisku mówi się od czasów przedrozbiorowych. Masowe wykorzystywanie dzieci-żołnierzy w Polsce nastąpiło w czasie okupacji hitlerowskiej,  szczególnie podczas powstania warszawskiego. W imię patriotycznego wychowania w rodzinach, szkole, harcerstwie w powstaniu warszawskim wzięło udział 5840 dzieci w wieku od dziesięciu do siedemnastu lat, a także 2912 osiemnastolatków. Prawie wszyscy zginęli. Szacuje się, że obecnie na całym świecie 300 tysięcy dzieci jest wcielonych do grup zbrojnych. Od 1990 roku ponad 1,6 miliona dzieci zginęło na polu walki.