Grupa Wietnamczyków w różnym wieku pozuje do zdjęcia.

Heading

Polska, Warszawa, rok 2003

Libera sfotografował wielopokoleniową rodzinę wietnamskich imigrantów mieszkających w Polsce od 1992 roku. Pierwszymi wietnamskimi mieszkańcami ziem polskich byli studenci wyższych uczelni w roku akademickim 1957/58. Do połowy lat 60. XX wieku rocznie do Polski przybywało około 40 Wietnamczyków. Do końca lat 90. wykształcenie wyższe zdobyło tu 4,5 tysiąca obywateli Wietnamu. Większość z nich pozostała w Polsce, część wyjechała do Niemiec. Minimalny procent zdecydował się na powrót do Wietnamu. Pod koniec XX wieku zaczęła się druga fala wietnamskiej emigracji. Dziś Polska jest trzecim, po Francji (500 tysięcy) i Niemczech (100 tysięcy), centrum imigracji wietnamskiej w Europie. Szacuje się, że w Polsce mieszka na stałe między 25 a 60 tysięcy Wietnamczyków. Jak wynika z danych Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy, w stolicy na pobyt stały i czasowy zameldowanych jest ponad 3 tysiące Wietnamczyków, co czyni tę społeczność drugą co do wielkości – po Ukraińcach – mniejszością narodową w Warszawie. W 2006 roku w Warszawie odbył się zjazd założycielski Wietnamskiego Komitetu Obrony Robotników. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wietnamskiej emigracji z całego świata. Zjazd był inwigilowany przez wietnamską bezpiekę. Funkcjonariusze wydziału A18 wietnamskiej Milicji Ludowej przyjeżdżają do Polski na podstawie umowy o wzajemnym przekazywaniu obywateli, jaką oba kraje podpisały w 2004 roku. „Ta umowa wykorzystywana jest do walki z wietnamską opozycją” – mówi Robert Krzysztoń, współpracownik Amnesty International.